Telnet in Windows 10

Soms wil je een simpel testje doen vanaf de command-prompt met het telnet commando. Dan krijg je al snel een melding

C:\Users\Bas>telnet smtp.routit.nl 25
'telnet' is not recognized as an internal or external command,
operable program or batch file.

Om telnet te installeren zul je de command-prompt als admin moeten starten. Daarna volstaat het onderstaande commando om Telnet te installeren.

dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient


Het resultaat:

Microsoft Windows [Version 10.0.16299.371]
(c) 2017 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\WINDOWS\system32>dism /online /Enable-Feature /FeatureName:TelnetClient

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.16299.15

Image Version: 10.0.16299.371

Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

C:\WINDOWS\system32>