logo windows server

VSS problemen

Wanneer je problemen hebt met de Volume Shadowcopy Service Provider wil het wel eens helpen de bijbehorende DLL bestanden opnieuw te registreren. Hiervoor stop je eerst VSS en de SWPRV service, deze worden toch handmatig door het systeem gestart als ze nodig zijn.

Open een elevated dos-prompt en voer het volgende uit:

cd c:\windows\system32\
net stop vss
net stop swprv
net start vss
net start swprv

Stel dat je nog grondiger zaken opnieuw wil starten:

net stop EventSystem
net stop swprv
net stop vss
net stop vmvss
net stop VMTools
net stop VMUpgradeHelper
net stop ReportServer
net stop winmgmt
net stop apphostsvc
net start apphostsvc
net start EventSystem
net start swprv
net start vss
net start vmvss
net start VMTools
net start VMUpgradeHelper
net start ReportServer
net start winmgmt

Controleer de status van de diverse writers middels vssadmin

vssadmin list writers

Deze wijst je eventueel op een vss writer die een probleem heeft. Dan zul je de specifieke writer dienen te stoppen en te starten (net stop “service name” gevolgd door net start “service name” .

VSS Writer    Service Name  Service Display Name
 ASR Writer    VSS   Volume Shadow Copy
 BITS Writer    BITS    Background Intelligent Transfer Service
 COM+ REGDB Writer  VSS   Volume Shadow Copy
 DFS Repl. Serv.writer  DFSR    DFS Replication
 DHCP Jet Writer    DHCPServer DHCP Server
 FRS Writer    NtFrs    File Replication
 FSRM writer    srmsvc   File Server Resource Manager
 IIS Config Writer  AppHostSvc Application Host Helper Service
 IIS Metabase Writer  IISADMIN  IIS Admin Service
 Exchange Writer    MSExchangeIS  Microsoft Exchange Information Store
 Hyper-V VSS Writer  vmms    Hyper-V Virtual Machine Management
 NTDS      NTDS    Active Directory Domain Services
 OSearch VSS Writer  OSearch   Office SharePoint Server Search
 OSearch14 VSS Writer  OSearch14  SharePoint Server Search 14
 Registry Writer    VSS   Volume Shadow Copy
 Shadow Copy Writer  VSS   Volume Shadow Copy
 SPSearch VSS Writer  SPSearch  Windows SharePoint Services Search
 SPSearch4 VSS Writer  SPSearch4  SharePoint Foundation Search V4
 SqlServerWriter    SQLWriter  SQL Server VSS Writer
 System Writer    CryptSvc  Cryptographic Services
 TermServLicensing  TermServLicensing  Remote Desktop Licensing
 WINS Jet Writer    WINS    Windows Internet Name Service (WINS)
 WMI Writer    Winmgmt   Windows Management Instrumentation