logo exchange

Exchange Server 2019 CU13 SU3 (KB5030877)

Microsoft heeft voor haar Exchange Server 2019 CU13 de Oktober 2023 security update uitgebracht. Deze update is tevens beschikbaar voor Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 12 en Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23.

Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 13 SU3 – Download
Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 12 SU10 – Download
Microsoft Exchange Server 2016 Cumulative Update 23 SU10 – Download

Wanneer je bij de security updates van augustus de tokencachemodule uitgeschakeld hebt, mag je die nu weer inschakelen. Dit omdat de cve waar deze voor in het leven was geroepen nu op een andere manier wordt aangepakt.

New-WebGlobalModule -Name "TokenCacheModule" -Image "%windir%\System32\inetsrv\cachtokn.dll"