logo veeam

Asynchronous request operation has failed

Na de laatste update van Veeam zien we vaker een melding terug “Agent: Failed to process method {Transform.CompileFIB}: Unknown error (19) Asynchronous request operation has failed.“. Deze fout komt voort uit een time out hoogstwaarschijnlijk op eventueel aanwezige recovery partities.

Het toevoegen van de onderstaande registry key verhelpt de foutmelding.

Reg Add “HKLM\SOFTWARE\Veeam\Veeam Backup Transport” /v HangedAgentKillTimeout /t REG_DWORD /d 28800