iLO did not detect the Agentless Management Service when this page was loaded

Wanneer de iLO netwerk unknown meldingen geeft, is je eerste actie om de Agentless Management Service te starten. Als deze na een update echter niet meer geinstalleerd staat, houdt dat pad natuurlijk op.

iLO did not detect the Agentless Management Service when this page was loaded. To view a full set of data on this page, ensure that AMS is installed and running.

Download de HPE Customer VMWare ISO addons en upload deze naar een datastore op je host.

esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/DataStore/VIB/HPE-703.0.0.10.9.1.5-Jul2022-Addon-depot.zip

Overigens kun je op deze wijze ook vSphere zelf bijwerken:

esxcli software profile update -d /vmfs/volumes/DataStore/ISO/VMware-ESXi-7.0U3g-20328353-depot.zip -p ESXi-7.0U3g-20328353-standard