logo exchange

Exchange Server 2019 Cumulative Update 12

Microsoft heeft een nieuwe update voor Exchange Server uitgebracht. Deze luistert naar de naam 2022H1 en is de eerste die volgens de nieuwe naamgeving wordt aangeduid. Er komen nu voortaan maar 2 halfjaar updates uit voor exchange. De rest wordt als patch daarop uitgebracht.

We beginnen voor de zekerheid met het voorbereiden van AD en het Schema vanaf een elevated dos-prompt.

setup /preparead /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON
setup /prepareschema /IAcceptExchangeServerLicenseTerms_DiagnosticDataON

Daarna roep je de setup zelf aan, nog steeds vanaf die elevated dos-prompt…

De belangrijkste features van deze release, is de officiele ondersteuning voor installatie op Windows Server 2022 en het gebruik van TLS 1.3.

Microsoft Exchange Server 2019 Cumulative Update 12

Bij stap 14 van 16 liep ik in mijn lab omgeving tegen een foutmelding aan:

Error:
The following error was generated when "$error.Clear(); 
	set-InstallPathInAppConfig -ConfigFileRelativePath "FrontEnd\HttpProxy\oab" -ConfigFileName web.config

" was run: "System.UnauthorizedAccessException: Access to the path 'C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\oab\web.config' is denied.
  at System.IO.__Error.WinIOError(Int32 errorCode, String maybeFullPath)
  at System.IO.FileStream.Init(String path, FileMode mode, FileAccess access, Int32 rights, Boolean useRights, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, SECURITY_ATTRIBUTES secAttrs, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.FileStream..ctor(String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, FileOptions options, String msgPath, Boolean bFromProxy, Boolean useLongPath, Boolean checkHost)
  at System.IO.StreamWriter.CreateFile(String path, Boolean append, Boolean checkHost)
  at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding, Int32 bufferSize, Boolean checkHost)
  at System.IO.StreamWriter..ctor(String path, Boolean append, Encoding encoding)
  at Microsoft.Exchange.Management.SetInstallPathInAppConfig.InternalProcessRecord()
  at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.<ProcessRecord>b__91_1()
  at Microsoft.Exchange.Configuration.Tasks.Task.InvokeRetryableFunc(String funcName, Action func, Boolean terminatePipelineIfFailed)

Door het verwijderen van de web.config of diens backup file web.config.bak zou je verder moeten kunnen gaan met je update.

move "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\oab\web.config" "c:\beheer\web.config"
move "C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\V15\FrontEnd\HttpProxy\oab\web.config.bak" "c:\beheer\web.config.bak"

Hierna start je nogmaals de Exchange 2022H1 setup.exe. Hierbij krijg je dan de melding Incomplete Installation Detected. De setup controleert alle stappen en gaat verder waar deze gebleven was.

In mijn testlab bleek het bovenstaande inderdaad de oplossing. Waarschijnlijk is het spaak gelopen op de bestandsbeveiligingen nav de lekken in Exchange Server die in 2021 aan het licht zijn gekomen en verholpen.