logo vmware

VMWare vCenter log4j mitigation

Na enkele weken van hele epistels om de log4j kwetsbaarheid van vcenter aan te pakken, heeft VMWare nu één python script dat je leven gemakkelijk maakt. Het script vind je hier het staat als bijlage genoemd bij kb87081

Open met een terminal client (puTTY) een sessie naar je vcenter appliance. Start de “shell” en start daar VI.

vi /etc/log4j_mitigator.py

Op deze manier gebruik je de editor VI om je python script aan te maken. Open op je lokale systeem het python script in Notepad oid en <ctrl>+<a> & <ctrl>+<c> het geheel. Ga nu terug naar pUTTY en druk op de <i>, er verschijnt nu
“insert” in beeld. Klik nu met rechts en je plakt de code in het bestand. Druk nu <esc><:> en vervolgens <wq!><enter>. Het bestand wordt opgeslagen en je gaat terug naar je prompt.

Start hier het script via het volgende commando:

python /etc/log4j_mitigator.py