logo veeam

Filelevel restore van deduplicated volume

Wanneer je de Veeam Backup & Recovery software en console geinstalleerd hebt op een Windows 10 machine, loop je bij een Filelevel restore van een VM met deduplication enabled, aan tegen een probleem aan. Je ziet eerst de onderstaande waarschuwing, welke enkel de noodzaak van de installatie van de deduplication feature aangeeft. Bij de restore krijg je een error melding te zien dat dit gefaald is.

Er is out of the box echter geen Deduplication package voor Windows 10, deze zul je dus moeten installeren. Download het bestand en pak het uit. Vervolgens kun je met de onderstaande powershell commando’s het onderdeel installeren.
<download dedup-10019041.zip>

dism /online /add-package /packagepath:E:\dedup-10.0.19041.1\Microsoft-Windows-FileServer-ServerCore-Package-amd64-10.0.19041.1.cab /packagepath:E:\dedup-10.0.19041.1\Microsoft-Windows-FileServer-ServerCore-Package-amd64-en-US-10.0.19041.1.cab
dism /online /add-package /packagepath:E:\dedup-10.0.19041.1\Microsoft-Windows-Dedup-Package-amd64-10.0.19041.1.cab /packagepath:E:\dedup-10.0.19041.1\Microsoft-Windows-Dedup-Package-amd64-en-US-10.0.19041.1.cab
dism /online /enable-feature /featurename:Dedup-Core /all

Na de installatie, kun je met je Windows 10 Veeam Backup & Recovery machine, ook files restoren van het deduped volume van je server.

Wanneer je als Backup server een Windows Server installatie gebruikt, kun je simpelweg via de Server Manager de Data Deduplication feature toe te voegen. Deze vind je onder File and Storage Services.