logo powershell

Nakijken wanneer een application pool opnieuw gestart is

Je kunt natuurlijk de eventvwr erop nalezen, maar via powershell heb je veel sneller achterhaald wanneer een application pool voor het laatst opnieuw gestart is.

Get-WmiObject Win32_Process -Filter "name ='w3wp.exe'" | Select-Object Name,@{"name"="ApplicationPool";expression={(($_).CommandLine).split('"')[1]}},@{"name"="Starttime";expression={$_.ConvertToDateTime($_.CreationDate)}}"="Starttime";expression={$_.ConvertToDateTime($_.CreationDate)}}

Dit geeft je het volgende:

Name   ApplicationPool Starttime

----   --------------- ---------

w3wp.exe web-app     14-10-2021 13:38:24

w3wp.exe ooze      26-10-2021 22:59:03