MFA Status controleren

Bij het uitrollen of liever gezegd afdwingen van Microsoft 365 MultiFactor Authentication wil je controleren dat alle gebruikers je instructies tot het installeren van de Authenticator APP en het instellen ervan hebben uitgevoerd.

Verbind daarvoor met Microsoft 365

Connect-MSOLService

Voer dan het volgende commando in, dit toont je de gebruikers en of dat ze MFA uit hebben staan, de PhoneAppNotification of OneWaySMS hebben ingesteld.

Get-MsolUser -all | select DisplayName,UserPrincipalName,@{N="MFA Status"; E={ if( $_.StrongAuthenticationMethods.IsDefault -eq $true) {($_.StrongAuthenticationMethods | Where IsDefault -eq $True).MethodType} else { "Disabled"}}} | FT -AutoSize