SQL Database collation aanpassen

Wanneer je een standaard SQL Server installatie uit hebt gevoerd en achteraf blijkt de software leverancier een specifieke andere collation te verlangen, is dat zuur. Althans, dat denk je omdat je in je hoofd het dat je een complete herinstallatie moet uitvoeren. Niets is minder waar.

Ga naar je map met de SQL Server installatie bestanden en voer op een elevated dos prompt het volgende commando uit:

Setup /QUIET /ACTION=REBUILDDATABASE /INSTANCENAME=APPDB /SQLSYSADMINACCOUNTS=winadminaccount /SAPWD="JESQLSAPASSWORD" /SQLCOLLATION=Latin1_General_CI_AS 

Met de volgende query binnen SQL Managent Studio controleer je de collation:

SELECT CONVERT (varchar, SERVERPROPERTY('collation')) AS 'Server Collation'; 

Een lijst van de in SQL Server 2017 ondersteunde collations vind je hier.