Windows Update verwijderen via MS-DOS

Wanneer het met een Windows update gruwelijk misgaat en zelfs je configuratiescherm niet meer wil laden. Grijp dan terug op good old MS-DOS om je updates te verwijderen

Druk <WINDOWS>+<R> en typ CMD.EXE, druk vervolgens <CTRL>+<SHIFT>+<ENTER> om de MS-DOS prompt als administrator te starten. Vraag vervolgens een lijst op van geinstalleerde updates:

wmic qfe list

Wanneer je denkt de problematische update gevonden te hebben, kun je deze eveneens met een opdracht verwijderen. Deze moet je dan wel nog even bevestigen.

wusa /uninstall /kb:4528760