Handige Exchange powershell opdrachten

Overzicht van mailbox groottes gesorteerd op grootte en voorzien van laatste login datum:

get-mailbox | Get-MailboxStatistics | Select DisplayName, TotalItemSize, LastLogonTime | Sort -Property TotalItemsize -descending |Export-CSV e:\mailboxgroottes.csv

Overzicht van grootte map verwijderde items van alle mailboxen naar een tekst bestand:

Get-Mailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxFolderStatistics -FolderScope DeletedItems | Sort-Object FolderSize -Descending | FT Identity,ItemsInFolder,FolderSize,FolderType -Wrap > e:\verwijderdeitems.txt

Om te controleren tot welke mailbox een gebruiker toegang heeft:

Get-Mailbox -RecipientTypeDetails UserMailbox,SharedMailbox -ResultSize Unlimited | Get-MailboxPermission -User gebruikersnaam

Voor het controleren van de versie Exchange server vraag je eerst het buildnumber op:

Get-Command Exsetup.exe | ForEach-Object {$_.FileVersionInfo}

Op deze Microsoft pagina vind je een overzicht van de diverse corresponderende versies incl service pack met buildnumbers.