controleren SQL verbindingen

Bij database- en serveronderhoud is het raadzaam om te controleren of er gebruikers op dat moment aan het werk zijn in een database. Het volgende script kan snel uitsluitsel geven.

SELECT 
  DB_NAME(dbid) as 'SQL database', 
  COUNT(dbid) as 'aantal verbindingen',
  loginame as 'gebruikersnaam'
FROM
  sys.sysprocesses
WHERE 
  dbid > 0
GROUP BY 
  dbid, loginame;

Voer deze query uit en je krijgt de volgende resultaten.