tech

SMTP Auth Postfix

Mocht je het ook via smtp authenticatie de smtp server van je provider als smart host willen gebruiken doe dan het volgende.

backup
Maak voor de zekerheid een copy van je main.cf (het postfix configuratie bestand), want vi of nano is niet altijd je grote vriend in bange dagen.

root@tarakan:/# cp /etc/postfix/main.cf /etc/postfix/main.cf.old

wachtwoord bestand
Maak een bestand aan genaamd sasl_passwd en zet dat in de map /etc/postfix/
Dit bestand /etc/postfix/sasl_passwd vul je met de volgende regel:

smtp.smarthost.ext   username:password

bijvoorbeeld
mail.onsbrabantnet.nl  emailadres@onsbrabantnet.nl:eMa1Lp$wRd

Standaard is dit bestand nog te lezen, daarom maak je het nog eigendom van root en maak je het enkel voor root toegankelijk. Dit doen we door een chown en een chmod.

root@tarakan:/# chown root:root /etc/postfix/sasl_passwd && chmod 600 /etc/postfix/sasl_passwd

Vervolgens gebruiken we het postmap commando nog op het zojuist aangemaakt wachtwoord bestand te converteren voor gebruik in postfix.

root@tarakan:/# postmap hash:/etc/postfix/sasl_passwd

postfix configuratie aanpassen
Als laatste passen we het postfix configuratie bestand aan wat we aan het begin voor de zekerheid gekopieerd hadden om een backup ervan te hebben.

In het postfix bestand vind je de onderstaande regels:

smtp_sasl_auth_enable = no
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options =

smtp_sasl_auth_enable = no passen we aan naar smtp_sasl_auth_enable = yes
verder dient er achter “smtp_sasl_password_maps =” een verwijzing te staan naar het wachtwoord bestand. Dit komt er op neer dat de betreffende regels als volgt in je main.cf staan:

smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/etc/postfix/sasl_passwd
smtp_sasl_security_options =

Als je jouw main.cf hebt bewerkt en opgeslagen kan postfix een herstart krijgen:

root@tarakan:/# postfix reload