Tag: exchange management shell

logo exchange
Tech

Overzicht mailbox rechten

Voor Exchange Server # Add Exchange snap-in if not already loaded if (!(Get-PSSnapin | Where-Object { $_.Name -eq “Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn” })) { Add-PSSnapin Microsoft.Exchange.Management.PowerShell.SnapIn } # Get all user mailboxes $mailboxes = Get-Mailbox -ResultSize Unlimited # Create an empty array to store results $results = @() foreach ($mailbox in $mailboxes) { $mailboxPermissions = Get-MailboxPermission -Identity $mailbox.Identity […]

logo exchange
Tech

Update problemen CSS-Exchange scripts

Microsoft heeft aangegeven dat door een fout de CSS-Exchange scripts mogelijk niet bijgewerken. Deze CSS-Exchange scripts bestaan uit onder andere HealthChecker.ps1, ExchangeExtendedProtectionManagement.ps1 en EOMTv2.ps1. Download de laatste versie van hun GitHub pagina en voer deze eenmalig handmatig uit. Indien je bij de laatste tegen issues aanloopt, zie dan https://www.steijvers.com/2022/08/10/exchange-server-aug-22-security-updates/ Ook kun je bij HealthChecker.ps1 een […]