logo windows server

Windows Server image reparatie met DISM

Bij een Windows Server 2022 systeem liep ik bij het updaten de hele tijd tegen een foutmelding aan.

There were some problems installing updates, but we'll try again later. If you keep seeing this and want to search the web or contact support for information, this may help: (0x800f081f)

Dit zou duiden op een CBS corruptie waardoor het niet lukt om de laatste cumulatieve updates voor Server operating system version 21H2 (KB5028171) te installeren. De Virtual Agent van Microsoft dacht dat het onderstaande zou helpen.

dism /online /cleanup-image /scanhealth
dism /online /cleanup-image /checkhealth
dism /online /cleanup-image /restorehealth
sfc /scannow

Helaas bood dat geen oplossing dus ging ik kijken of ik met behulp van een dvd het image weer vlot kon trekken. Mount een ISO en start een elevated dos prompt. Eerst moeten we het juiste index nummer van de gewenste installatie bepalen.

dism /Get-WimInfo /WimFile:d:sources/install.wim

In dit geval willen we Index #2 hebben.

DISM /Online /Cleanup-Image /RestoreHealth /Source:WIM:d:\sources\install.wim:2 /LimitAccess

Hiermee is het Windows image weer hersteld.