logo windows server

Wisselende standaard printer Server 2022 RDS

Op een Windows Server 2022 remote desktop session host server hadden enkele gebruikers last van een wisselende standaard printer. Na eerst gecontroleerd te hebben dat binnen de RDP verbinding de lokale printers niet werden meegenomen en tevens nagekeken was dat Windows niet automatisch de standaard printer beheerde, kwam ik tot deze register setting.

Stel de setting in via het onderstaande powershell commando:

Set-ItemProperty -Path "HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Print\Providers\Client Side Rendering Print Provider" -Name "RemovePrintersAtLogoff" -Value 0 -Type DWORD –Force