PfSense_logo

PFSense 23.01 OpenVPN bug

Wanneer je een een Netgate 3100 flasht naar PFSense 23.01 breek je OpenVPN. De deamon kan niet langer gestart worden. In je OpenVPN logs zie je:

Initializing OpenSSL support for engine 'devcrypto'
WARNING: experimental option --capath /var/etc/openvpn/server2/ca
Cannot open TUN/TAP dev /dev/tun2: No such file or directory (errno=2)
Exiting due to fatal error

Om dit te verhelpen log je in op de Netgate via SSH. Mogelijk moet je dit nog activeren (System > Advanced > Admin Access > Secure Shell Server : Enable Secure Shell. Daar ga je naar optie 8 voor de shell en geef je het volgende commando:

kldxref /boot/kernel

Het starten van de OpenVPN deamon zal nu wel lukken.

bron: https://redmine.pfsense.org/issues/13963