logo exchange

Exchange Services disabled na update

Bij de vele updates die je op Microsoft Exchange Servers dient uit te voeren, gaat het soms ook wel eens mis. De update mag dan wel succesvol deployed zijn, maar na een herstart blijven alle services op “disabled”/ “uitgeschakeld” staan.

Er waren enkele scripts te vinden op het internet, maar die bevatten niet alle services die Exchange gerelateerd zijn, of ze werkten simpelweg niet langer. Ali Tajran heeft echter een script geschreven dat me nog niet in de steek heeft gelaten. RestartExchangeServices.ps1.

# Automatic services
$auto = "MSExchangeADTopology",
"MSExchangeAntispamUpdate",
"MSExchangeDagMgmt",
"MSExchangeDiagnostics",
"MSExchangeEdgeSync",
"MSExchangeFrontEndTransport",
"MSExchangeHM",
"MSExchangeImap4",
"MSExchangeIMAP4BE",
"MSExchangeIS",
"MSExchangeMailboxAssistants",
"MSExchangeMailboxReplication",
"MSExchangeDelivery",
"MSExchangeSubmission",
"MSExchangeRepl",
"MSExchangeRPC",
"MSExchangeFastSearch",
"HostControllerService",
"MSExchangeServiceHost",
"MSExchangeThrottling",
"MSExchangeTransport",
"MSExchangeTransportLogSearch",
"MSExchangeUM",
"MSExchangeUMCR",
"FMS",
"IISADMIN",
"RemoteRegistry",
"SearchExchangeTracing",
"Winmgmt",
"W3SVC"

# Manual services
$man = "MSExchangePop3",
"MSExchangePOP3BE",
"wsbexchange",
"AppIDSvc",
"pla"

# Enable Services
foreach ($service in $auto) {
   Set-Service -Name $service -StartupType Automatic
   Write-Host "Enabling "$service
}
foreach ($service2 in $man) {
   Set-Service -Name $service2 -StartupType Manual
   Write-Host "Enabling "$service2
}

# Start Services
foreach ($service in $auto) {
   Start-Service -Name $service
   Write-Host "Starting "$service 
}

bron: ALI TAJRAN