SQL database recovery pending

Op een test applicatie server kreeg ik de melding “recovery pending” achter de naam van een database. binnen SQL Server Management Studio. Deze melding kun je (alvorens iets terug te halen uit een backup), vaak herstellen met een SQL Query.

Voer een New Query uit met de onderstaande opdracht:

alter database [databasenaam] set emergency;
go
alter database [databasenaam] set single_user;
go
DBCC checkdb ([databasenaam] , repair_allow_data_loss) with all_errormsgs;
alter database [databasenaam] set multi_user;
go

Zodra je de melding krijgt, Query executed succesfully zie je bij de Databases (na een refresh) dat de melding Recovery Pending verdwenen is.