windows server

503 service unavailable

Bij een klantomgeving liep ik tegen het probleem aan dat een webapplicatie niet meer bereikbaar was op poort 443. De binding binnen IIS was daar, maar toch reageerde de site met een 503 service unavailable. Een additionele binding op poort 444 gaf dat probleem niet. Er was dus iets dat poort 443 bezet hield.

Allereerst kijk je met het netstat commando welk programid (pid) luistert op poort 443:

netstat -aon | findstr ":443" | findstr :"listening"

In mijn geval was dat pid 4. Via het commando tasklist /fi “pid eq #” kwam ik erachter dat het system was.

tasklist /fi "pid eq 4"

Via wederom een netstat commando was te bevestigen dat de poort via een reserved url werd vastgehouden.

netsh http show urlacl url=https://+:443/

Om deze binding te verwijderen voer je het volgende commando uit:

netsh http delete urlacl https://+:443/

Hierna werkte de webapplicatie, waar eerst de 503 melding werd getoond, meteen.