logo windows server

Aanmeldproblemen na installatie KB5013941

Na de installatie van de May 2022 update die CVE-2022-26931 en CVE-2022-26923 zou moeten verhelpen, kunnen er authenticatie problemen ontstaan. Zowel certificaten van gebruikers als machines binnen active directory kunnen issues geven.

In het volgende artikel geeft Microsoft aan dat een register sleutel mogelijk uitkomst biedt. Maak in HKLM \SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kdc een DWORD entry aan genaamd StrongCertificateBindingEnforcement en geef deze de waarde 0

Set-ItemProperty -Path HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Kdc -Name StrongCertificateBindingEnforcement -Value 0

Meer info is te vinden op bijvoorbeeld ITPRO