Exchange Service Host (MSExchangeServiceHost) cannot be started

Bij de installatie van Cumulative Update 11 for Exchange Server 2019 bleef de setup spaak lopen op de onderstaande melding waarbij enkel een “exit” overbleef als optie.

[03/16/2022 09:38:58.0458] [1] The following 1 error(s) occurred during task execution:
[03/16/2022 09:38:58.0458] [1] 0. ErrorRecord: Service 'Microsoft Exchange Service Host (MSExchangeServiceHost)' cannot be started due to the following error: Cannot start service MSExchangeServiceHost on computer '.'.
[03/16/2022 09:38:58.0461] [1] 0. ErrorRecord: Microsoft.PowerShell.Commands.ServiceCommandException: Service 'Microsoft Exchange Service Host (MSExchangeServiceHost)' cannot be started due to the following error: Cannot start service MSExchangeServiceHost on computer '.'. ---> System.InvalidOperationException: Cannot start service MSExchangeServiceHost on computer '.'. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.ServiceProcess.ServiceController.Start(String[] args)
  at Microsoft.PowerShell.Commands.ServiceOperationBaseCommand.DoStartService(ServiceController serviceController)
  --- End of inner exception stack trace ---
[03/16/2022 09:38:58.0461] [1] [ERROR] The following error was generated when "$error.Clear(); 
    if (get-service MSExchangeServiceHost* | where {$_.name -eq "MSExchangeServiceHost"})
    {
      restart-service MSExchangeServiceHost
    }
    " was run: "Microsoft.PowerShell.Commands.ServiceCommandException: Service 'Microsoft Exchange Service Host (MSExchangeServiceHost)' cannot be started due to the following error: Cannot start service MSExchangeServiceHost on computer '.'. ---> System.InvalidOperationException: Cannot start service MSExchangeServiceHost on computer '.'. ---> System.ComponentModel.Win32Exception: The service cannot be started, either because it is disabled or because it has no enabled devices associated with it
  --- End of inner exception stack trace ---
  at System.ServiceProcess.ServiceController.Start(String[] args)
  at Microsoft.PowerShell.Commands.ServiceOperationBaseCommand.DoStartService(ServiceController serviceController)
  --- End of inner exception stack trace ---".

Het probleem wordt veroorzaakt doordat de Exchange Setup de services niet terugzet op automatic nadat deze ze eerder, in verband met het bijwerken, op disabled het gezet.

De oplossing was om in Exchange Management Shell het volgende in een “loop” te laten draaien:

While (1 -le 2) { Sleep 1 ; Get-Service | Where { $_.DisplayName -Like ‘Microsoft Exchange*’ } | Set-Service –StartupType ‘Automatic’ }

Door de bovenstaande opdracht bleef de EMS de services op “automatic” terugzetten, waar deze op enig moment door de setup van de Cumulatieve Update op “disabled” gezet waren.