Windows firewall/netwerk categorie

Is na een update je netwerk categorie ineens van PRIVATE weer op PUBLIC gesprongen? Dat heeft als gevolg hebben dat je firewall ineens dingen tegenhoudt die anders specifiek waren toegestaan. Middels twee powershell opdrachten zet je dit weer terug, of met een regedit, net wat je zelf wil.

Achterhaal de exacte naam van je netwerk verbinding:

Get-NetConnectionProfile

Dat geeft iets als:

Name : Network 2
InterfaceAlias : Ethernet
InterfaceIndex : 3
NetworkCategory : Public
IPv4Connectivity : Internet
IPv6Connectivity : NoTraffic

Gebruik de gevonden netwerk naam, in de volgende opdracht om de netwerk categorie aan te passen naar PRIVATE:

Set-NetConnectionProfile -Name “Network 2” -NetworkCategory Private

Mocht je het netwerk als PUBLIC willen aanmerken:

Set-NetConnectionProfile -Name “Network 2” -NetworkCategory Public