Exchange Server 2010 uitfaseren na Microsoft 365 migratie

Wanneer je een migratie van Exchange Server 2010 naar Microsoft 365 hebt uitgevoerd blijf je zitten met een Exchange Server waar nog wat zaken op zijn blijven staan. Je wil omwille van je active directory alles netjes uitfaseren zodat deze “schoon” blijft.

Er van uitgaande dat je alles succesvol hebt weten te migreren met een tool of zelfs oldschool met PST bestanden, rest je de taak om Exchange te deinstalleren. Dat kunnen we makkelijk maken door middels enkele powershell commando’s alles op te ruimen en vervolgens te verwijderen.

Verwijderen van het OAB

Get-OfflineAddressBook | Remove-OfflineAddressBook

Verwijderen van de sendconnector

Get-SendConnector | Remove-SendConnector

Verwijderen van de Public Folders

Get-PublicFolder "\" -Recurse -ResultSize:Unlimited | Remove-PublicFolder -Recurse -ErrorAction:SilentlyContinue
Get-PublicFolder "\Non_Ipm_Subtree" -Recurse -ResultSize:Unlimited | Remove-PublicFolder -Recurse -ErrorAction:SilentlyContinue
Get-PublicFolderDatabase | Remove-PublicFolderDatabase

Uitschakelen arbitration mailboxen

Get-Mailbox -Arbitration | Disable-Mailbox -Arbitration -DisableLastArbitrationMailboxAllowed

Uitschakelen overige mailboxen

Get-Mailbox | Disable-Mailbox

Ga vervolgens naar “C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\v14\Bin” en voor daar de uninstall uit.

setup.com /mode:uninstall