logo exchange

SBS 2011 migratie naar Server 2016/2019 deel 5

Nadat je in SBS 2011 migratie naar Server 2016/2019 deel 4 succesvol je Exchange migratie hebt uitgevoerd, rest nu de afronding door Exchange te deïnstalleren en de server te demoten als domain controller.

Verwijder op de oude server de volgende zaken via de EMC:

  • Offline adresboek
  • Public Folder Database
  • Mailbox Database
  • SBS Send Connector

Stop nu eerst de datacollectorsvc.exe via taskmgr. Start een elevated DOS-prompt en ga naar je Exchange 2010 installatie folder. Voor daar de setup.com /mode:uninstall uit.

Herstart de SBS2011 en vervolg met het deïnstalleren van de Certificate Authority Rol via de Server Manager. Als dit klaar is herstart je de SBS2011.

Nu moet de SBS2011 nog ontdaan worden van de Active Directory Domain Services rol. Vooraf voeren we nog enkele tests uit om zeker te zijn dan de huidige active directory bij een dcdiag een pass pass pass pass geeft en dat repadmin ook aangeeft dat er geen fails zijn en dat replicatie succesvol is.

dcdiag /v /c /d /e
repadmin /showrepl
repadmin /replsummary

Als alle seinen op groen staan voeren we DCPROMO uit, dat roept de Active Directory Domain Services Installation Wizard aan.

Let op dat je niet het gehele DOMAIN verwijderd!

Na het verwijderen van de domain controller rol, moet de SBS2011 wederom herstarten. Het is dan simpelweg een domain member server. Haal de SBS2011 nog uit het domein en maak hem lid van een werkgroep en hij is klaar om uitgezet te worden.

Loop op je DC2019 nog even de DNS en Active Directory door om te controleren dat alle verwijzingen naar de SBS2011 als domain controller en exchange server verwijderd zijn.

Je hebt nu succesvol je SBS 2011 uitgefaseerd, een Windows Server 2019 Domain Controller geplaatst en een Exchange Server 2016 ter vervanging neergezet.

Je zult nu nog de tijdelijke Exchange 2016 Server moeten vervangen door een Exchange Server 2019 en je bent klaar. Daarover hebben het in het artikel Exchange Server 2016 migratie naar Exchange Server 2019 deel 1