Verhelpen traag afdrukken Windows 10

Wanneer je gebruik maakt van Windows 10 heb je mogelijk ervaren dat afdrukken traag gaat. Je drukt op print, maar het kan best enkele minuten duren voordat je afdruk op de printer ligt.

Dit komt door een SNMP bug binnen Windows 10. Het uitschakelen van SNMP is de (tijdelijke) oplossing. Voer het volgende commando uit binnen een “elevated” powershell sessie.

Get-ChildItem -path 'HKLM:\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Print\Monitors\Standard TCP/IP Port\Ports' |
 Get-ItemProperty -Name 'SNMP Enabled' |
 Where-Object {$_.'SNMP Enabled' -eq 1} |
 foreach-object {Set-ItemProperty -Path $_.PSPath -Name 'SNMP Enabled' -Value 0}