Dell Wyse uitzondering op de regel

In het vorige artikel gingen we uit van een bepaalde standaard configuratie. Wanneer je hier van wil afwijken, noteer je het mac-adres van de Wyse client die de afwijkende configuratie gaat krijgen.

Vervolgens zet je in de map c:\wyse_ftp\wnos\inc een bestand met de naam macadresvandespecifieke client, bijvoorbeeld:

6C2B594FE104

De instellingen die je in dit bestand zet, overrulen de parameters die je in de standaard wnos.ini had opgenomen. In het onderstaande voorbeeld zie je dat we een afwijkende resolutie meegeven en dat we het 2 de scherm als hoofdscherm aanmerken.

; Thin Client Receptie
 ; afwijkende resolutie
 Screen=1 Resolution=1600x900 Refresh=60 Rotate=None
 Screen=2 Resolution=1600x900 Refresh=60 Rotate=None 

; scherm rechts
Dualhead=yes Mainscreen=2 Orientation=hort Taskbar=wholescreen