Een VM killen

Bij een klant had ik een VM die ik niet kon afsluiten. Deze hing in een afvallige staat en zelfs de console van de VM liet geen verdere actie toe.

Er zat niets anders op dan in te loggen via SSH op de host en een keiharde KILL te geven. Zoek eerst op processen met de naam van je VM.

ps | grep VMNAAM
[root@equinoxe:~] ps | grep DEBBIE
 2128719 0    vmm0:DEBBIE
 2128725 2128717 vmx-filtPoll:DEBBIE
 2128726 2128717 vmx-mks:DEBBIE
 2128727 2128717 vmx-svga:DEBBIE
 2128728 2128717 vmx-vcpu-0:DEBBIE
 [root@equinoxe:~]

Hierna KILL je het zogenaamde Parent_ID, dat zie je hierboven terug in de 2de kolom.

KILL Parent_ID
[root@equinoxe:~] kill 2128717
[root@equinoxe:~] 

De VM is meteen uitgeschakeld, wat je via vim-cmd vmsvc/power.getstate vmid kunt controleren.

[root@equinoxe:~] vim-cmd vmsvc/power.getstate 4
Retrieved runtime info
Powered off