Linux updates

Vaak blijft bij Windows geori├źnteerde netwerken waar tevens een linux machine draait de laatstgenoemde onaangeroerd draaien. Toch is het wenselijk dat ook deze machine wordt bijgewerkt.

Met een paar commando’s kun je vrijwel probleemloos deze installaties bijwerken.

Om allereerst de lijst van beschikbare packages bij te werken draai je apt-get update.

apt-get update
root@susse02:/home/bas# apt-get update                             
Hit:1 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic InRelease
Get:2 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates InRelease [88.7 kB]
Get:3 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports InRelease [74.6 kB]
Get:4 http://security.ubuntu.com/ubuntu bionic-security InRelease [88.7 kB]
Get:5 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main amd64 Packages [57          4 kB]
Get:6 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/main i386 Packages [488          kB]
Get:7 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe amd64 Packages          [756 kB]
Get:8 http://nl.archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates/universe i386 Packages          [745 kB]
Fetched 2,814 kB in 1s (2,641 kB/s)
Reading package lists... Done

Vervolgens ga je daadwerkelijk bijwerken middels apt-get upgrade.

apt-get upgrade
root@msusse02:/home/bas# apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
The following packages were automatically installed and are no longer required:
 libb-hooks-op-check-perl libclass-accessor-perl libconfig-tiny-perl libdevel-callchecker-perl
 libdynaloader-functions-perl libmath-calc-units-perl libmodule-implementation-perl
 libmodule-runtime-perl libparams-classify-perl libparams-validate-perl python3-acme
 python3-augeas python3-configargparse python3-configobj python3-future python3-josepy
 python3-mock python3-ndg-httpsclient python3-parsedatetime python3-pbr python3-pyasn1
 python3-requests-toolbelt python3-rfc3339 python3-tz
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.

Nu de machine ogenschijnlijk in zijn geheel is vrijgemaakt, kun je ook de Linux versie bijwerken indien beschikbaar. Dit gebeurt middels apt-get dist-upgrade.

apt-get dist-upgrade -y

Daarna verwijder je automatisch geinstalleerde packages die overbodig zijn omdat de packages die ervan afhankelijk waren niet langer geinstalleerd zijn.

apt-get autoremove -y

Als laatste verwijder je ook nog packages uit je repository die niet langer gedownload kunnen worden.

apt-get autoclean -y